Search for:
  • Home/
  • Tag: wow slot ใหม่ ล่าสุด

แถลงนโยบายรัฐบาล – จุลพันธ์ แจงโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ปัดเอื้อนายทุนใหญ่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลุกขึ้นชี้แจง นโยบายของรัฐบาล ในโครงการเงินดิจ… [...]