Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • EA จ่อออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 3.20-4.15% ขายนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน

EA จ่อออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 3.20-4.15% ขายนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน

EA เซ็น MOU บริษัทจีน ศึกษาตั้งโรงงานผลิตแบตฯรถอีวี ในไทย

ครม.อนุญาต EA เปลี่ยนรถร่วมเอกชน ในกทม. เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เตรียมแผนเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 66 ที่ระดับ A-

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ (Green Bond)

 EA จ่อออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 3.20-4.15% ขายนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ

  • หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.20 – 3.40%
  • หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.50 – 3.70%
  • รุ่นกู้รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.95 – 4.15%

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและวันจำหน่ายที่แน่นอน บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 66 บริษัทฯกำไรสุทธิ 2,160.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีรายได้ 7,956.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.88% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน